Hjem

 

Sidste nyt

Med udgangen af juni 2018 stopper læge Jan Nielsen her i lægehuset. Jan går ikke på pension, men fortsætter fremover i et andet lægehus på nedsat tid. Dette skyldes ændrede regler mellem Regionerne og Lægeforeningen, så der er ikke mulighed for at afhænde hans praksisdel til en ny læge. Lægehuset fortsætter med de nuværende 3 faste læger.

Åben akut konsultation

Akut sygdom - HUSK sygesikringsbevis

Der er dagligt åben, akut konsultation mellem kl. 10.00 - 10.45.

Ved akut, forstås sygdom, der er opstået indenfor den sidste uge, akut tilskadekomst eller akut forværring i kendt sygdom

I disse tilfælde kan du møde op i klinikken, uden forudgående aftale.

Du vil først blive vurderet ved sygeplejersken. Herefter får du lægelig undersøgelse. I akut tiden er det ikke muligt at vælge, hvilken læge der foretager din konsultation.

Der afsættes kort tid til hver patient for at tilgodese flest mulige. Ventetid vil kunne forekomme. Såfremt der skønnes behov for en nærmere udredning, vil der blive tilbudt en opfølgende tid i den planlagte konsultation.

Bemærk venligst, at den åbne konsultation ikke er egnet til samtaler

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Find_vejMAIL TIL LÆGEN

Hvem-ervi-ikonRECEPTFORNYELSE