Lægesekretærer

 

Christina Brehmer Sletten
Lægesekretær

  • Ansat siden november 2023
  • Varetager sekretærarbejde
  • Udfører hjertediagram (EKG), måler CRP, stixer urin og deltager i andet laboratoriearbejde

 

 

Camilla Birk Hansen
Sekretær

  • Ansat siden december 2023
  • Varetager sekretærarbejde
  • Udfører hjertediagram (EKG), måler CRP, stixer urin og deltager i andet laboratoriearbejde

 

 

Susan Sandbeck
Lægesekretær og kostvejleder

  • Ansat siden april 2021
  • Varetager sekretærarbejde
  • Udfører hjertediagram (EKG), tager blodprøver og måler CRP, vaccinerer, stixer urin, fjerner sting/ agraffer og deltager i andet laboratoriearbejde