Priser på attester m.m.

 

Attest Pris inkl.moms
Arbejdsgiver sygemelding kr. 800,-
Afbud rejse kr. 679,-
Fornyelse af kørekort kr. 600,-
Frihåndsattest kr. 500,-
Sygeeksamen kr. 400,-
Kørekort (ny bilist) kr. 500,-
Fritagelse for idræt kr. 400,-