Uddannelseslæger

Typer af uddannelseslæger:

KBU læge:
Denne læge er i den første del af sin uddannelse, og har endnu ikke valgt sin fremtidige karriere.
Denne læge er hos os i seks måneder.

Læge i Intro stilling:
Denne læge overvejer at blive praktiserende læge og bruger stillingen til at afprøve arbejdet.
Denne læge er hos os enten seks eller tolv måneder.

Læge i fase 1 og 2:
Denne læge er ved at uddanne sig til praktiserende læge og er hhv. i starten og i slutningen af speciallægeuddannelsen. En fase 1 læge er hos os i seks måneder. Skal så arbejde på sygehuset i en periode, hvor pågældende kommer tilbage til vores lægehus én gang om måneden som returlæge.
Efter sygehusdelen kommer lægen igen i lægehuset i seks måneder.

Læge i fase 3 stilling:
Er ansat i tolv måneder, som afslutning på speciallæge-uddannelsen til alment praktiserende læge.